• کارفرما شرکت ساتکاب (وابسته به وزارت نیرو)
  • موقعیت تهران، خیابان خرمشهر(آپادانا)
  • زمان شروع: مهر 1374، خاتمه: خرداد 1377
  • شرح پروژه

    2 برج 14 طبقه به مساحت 8000 مترمربع، شامل:

    طبقات اداری و مدیریت، آمفی تئاتر، رستوران، کتابخانه، بخشهای خدماتی و پارکینگ ها با حجم ریالی

  • شرح خدمات

    طراحی و تهیه نقشه های اجرایی سازه، معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و نظارت بر عملیات اجرایی