• کارفرما شرکت سیمین
 • موقعیت اصفهان
 • زمان 1380
 • شرح پروژه

  مساحت زمین 80000 مترمربع، مساحت زیربنا 1100000 مترمربع، شامل:
  13 دستگاه برج 21 طبقه و 6 دستگاه برج 18 طبقه مسکونی بالغ بر 672 واحد 2، 3و 4 خوابه
  مجموعه تجاری به مساحت زیربنای 5000 متر مربع
  ساختمانهای فرهنگی و آموزشی به مساحت زیربنای 3500 مترمربع
  مرکز بهداشتی مجموعه به وسعت 2000 مترمربع

 • شرح خدمات

  طراحی و تهیه نقشه های فاز یک و دو سازه و معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی و محوطه سازی