سرمایه گذاری و طراحی و ساخت پروژه

شرکت سازه های بلند ایران "سبا" در سال 1380 بخش سرمایه گذاری جهت ساخت و فروش مجتمع های مسکونی - اداری و رفاهی در تهران و شهرستان ها را با نام "گروه ساخت سبا" راه انداری نمود.

و به عنوان سرمایه گذار کل پروژه و یا مشارکت در بخشی از آن ، طراحی و مدیریت بر کلیه امور اجرایی و ساخت و انجام امور و پیگیری های لازم را در ادارات ذیربط (شهرداری ، ثبت اسناد و املاک ، نظام مهندسی استان ، آب و برق وگاز و غیره ) در خصوص پروژه های ذیل را بر عهده داشته است :


پروژه های سرمایه گذاری و طراحی و ساخت پروژه

عنوان پروژه شهر منطقه شرح پروژه میزان سرمایه گذاری و مشارکت
ساختمان مسکونی سهیل تهران قیطریه 10 واحدی تحویل سال 1380 کل سرمایه گذاری به نرخ زمان اجرا 18.000.000.000 ریال و مشارکت به میزان 60% کل پروژه جزئیات
ساختمان اداری پیروز تهران ولی عصر 10 واحدی تحویل سال 1384 کل سرمایه گذاری به نرخ زمان اجرا 33.000.000.000 ریال و مشارکت به میزان 60% کل پروژه جزئیات
ساختمان مسکونی نگین ولنجک تهران ولنجک 10 واحدی تحویل سال 1387 کل سرمایه گذاری به نرخ زمان اجرا 200.000.000.000 ریال و مشارکت به میزان 33% کل پروژه جزئیات
مجتمع مسکونی 36 واحدی اسنو تهران سعادت آباد 36 واحدی تحویل سال 1393 کل سرمایه گذاری به نرخ زمان اجرا 750.000.000.000 ریال و مشارکت به میزان 50% کل پروژه جزئیات