کارخانه تولید شبکه های پلیمری – شهر صنعتی سمنان


اطلاعات پروژه

  • کارفرما کارخانه تولید شبکه های پلیمری
  • موقعیت شهرک صنعتی سمنان، سمنان
  • شرح پروژه

    سالنهای تولید و پشتیبانی انبارها، ساختمانهای اداری، خدماتی

تعداد بازدید: 436 دفعه