طرح توسعه داروسازی ایران هورمون


اطلاعات پروژه

  • کارفرما داروسازی ایران هورمون
  • موقعیت جاده مخصوص کرج، تهران
  • شرح پروژه

    بخش های آمپولسازی، قرص سازی و  سالن بسته بندی محصول

تعداد بازدید: 454 دفعه